Horror Run

 

Formularz zgłoszeniowy do biegu Horror Run 2017

Imię i Nazwisko*
Data urodzenia:*
 / 
 / 
Adres:*
Telefon
E-mail:*
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Biegu Horror Run oraz że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w zawodach.*


Potwierdzenie uczestnictwa i nr konta do wpłaty startowego otrzymają Państwo na podanego w formularzu maila. Proszę także sprawdzić zakładkę SPAM. Mail generuje się automatycznie zaraz po przesłaniu formularza.